Programmaplannen

Meedoen

Taakvelden

  • Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen
  • Begeleiding statushouders
  • De jeugd doet volop mee
  • Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
  • Ondersteuning bij armoede en zorg
  • Meedoen en economisch zelfstandig zijn
  • Gezond meedoen
  • Algemeen sociaal domein (loketvoorzieningen)

Lasten & baten

x 1.000

33.509

33,5 %

5.433

5,4 %

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20