Programmaplannen

Besturen

Taakvelden

  • Bestuur en burgerparticipatie
  • Burgerzaken
  • Crisisbeheersing en brandweer
  • Openbare orde en veiligheid

Lasten & baten

x 1.000

6.953

6,9 %

516

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20