Programmaplannen

Leven

Taakvelden

  • Economische ontwikkeling
  • Economische promotie
  • Onderwijshuisvesting
  • Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
  • Sportbeleid en activering
  • Sportaccommodaties
  • Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
  • Musea
  • Cultureel erfgoed
  • Media

Lasten & baten

x 1.000

9.324

9,3 %

1.843

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20