Programmaplannen

Wonen

Taakvelden

 • Beheer overige gebouwen en gronden
 • Verkeer en vervoer
 • Rijksinfra
 • Openbaar groen en (openlucht) recreatie
 • Riolering
 • Afval
 • Energie, klimaat en milieu
 • Begraafplaatsen en crematoria
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
 • Wonen en bouwen

Lasten & baten

x 1.000

32.966

32,9 %

14.132

14,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20