Bijlagen

Afschrijvingstabel

Afschrijvingstabel (im-)materiële vaste activa 

termijn

termijn

Materiële vaste activa:

Automatisering

Installaties openbare ruimte

Software 

5

Openbare verlichting

20

Hardware

3-5

Verkeerslichtinstallaties

15

Telefooncentrale

8

Verkeersvoorzieningen

15

Brandweer

Speeltoestellen en -voorzieningen

10

Bluswatervoorzieningen

15

Machines en gereedschappen

10

Voertuigen met installaties

15

Onderwijs

Brandblus- en reddingsmiddelen

10

Gebouwen

40

Gebouwen (excl. Ondergrond)

Noodlokalen

15

Stenen gebouwen

40

OLP en 1e inrichting meubilair

15

Andere gebouwen

25

Riolerin g:

Verbouwing

25-40

Investeringen rioleringsplan 

50

Woonwagens/woonwagencentra

25

Pompen & gemalen

15

Renovatie gebouwen

25

Sanering vijvers, baggerwerk

15

Installaties: (extra functionaliteit)

15

Beschoeiing

20

Kantoorinrichting

10

Vervoermiddelen:

Inrichting velden en (sport-)terreinen

Algemeen

10

Sport- en speelterreinen

10

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

7

Kunstgrasvelden 

15

Weg- en waterbouwkundige werken

Aanleg wegen, voet- en fietspaden

30

Reconstructie wegen

30

Parkeerplaatsen

30

Verkeersbruggen

100

Langzaam verkeersbruggen

100

Immateriële vaste activa:

Steigers 

25

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

nvt

Kademuren

30

Kosten voor het sluiten van geldleningen

nvt

Groenvoorzieningen

    20

Kosten van agio en disagio

nvt

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20