Programmaplannen

Overhead

Conform BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient de overhead apart te worden verantwoord. Deze kosten mogen niet toegerekend worden aan de primaire activiteiten op de programma's. In de programma's worden alleen nog de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces.

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20