Financiële begroting

Meerjarenraming baten en lasten

4.1 Meerjarenraming baten en lasten

 

Het meerjarige begrotingsresultaat kent een overschot van € 424K in 2023 en ontwikkelt zich naar 1.563K in 2026. Dit is het saldo zonder een correctie voor de incidentele baten en lasten. De Provincie, in zijn rol van toezichthouder, toetst op een meerjarenbegroting die een structureel evenwicht kent. Zie hiervoor paragraaf 4.1.2.

Baten

Realisatie

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Wonen

13.736

18.693

14.132

19.686

11.798

12.133

Leven

1.738

1.816

1.843

1.840

1.860

1.752

Meedoen

7.316

5.687

5.433

5.435

5.573

5.584

Besturen

668

519

516

530

545

556

Overhead

551

582

542

544

550

561

Algemene dekkingen

59.138

61.711

65.693

68.262

70.707

67.752

Totaal baten

83.147

89.008

88.159

96.297

91.035

88.338

Lasten

Realisatie

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Wonen

20.989

27.863

32.966

32.506

25.306

22.748

Leven

9.279

9.143

9.324

9.626

9.540

9.830

Meedoen

31.782

32.195

33.509

33.147

33.813

33.724

Besturen

6.112

6.275

6.953

7.077

6.761

6.854

Overhead

9.835

11.147

12.530

12.821

13.097

13.352

Algemene dekkingen

-414

575

418

455

206

-563

Totaal lasten

77.583

87.199

95.701

95.632

88.723

85.944

Saldi programma's

Realisatie

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Wonen

-7.253

-9.170

-18.834

-12.820

-13.507

-10.616

Leven

-7.541

-7.328

-7.481

-7.786

-7.680

-8.078

Meedoen

-24.465

-26.508

-28.075

-27.712

-28.240

-28.139

Besturen

-5.444

-5.756

-6.438

-6.547

-6.215

-6.298

Overhead

-9.284

-10.565

-11.989

-12.277

-12.547

-12.791

Algemene dekkingen

59.552

61.136

65.275

67.807

70.502

68.316

Saldo baten en lasten

5.564

1.809

-7.542

664

2.312

2.394

Mutaties reserves

Realisatie

Begroting

Meerjarenbegroting

bedragen x €1.000

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Wonen

369

1.898

9.425

3.101

4.103

606

Resultaat reserve grondexploitatie

-57

-423

-306

-62

-27

0

Leven

164

511

-258

7

-437

-437

Meedoen

9

212

105

0

0

0

Besturen

-14

57

0

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

-691

-600

-1.000

-1.000

-2.500

-1.000

Totaal verrekening reserves

-219

1.654

7.966

2.046

1.140

-830

Resultaat algemene dienst

5.344

3.464

424

2.710

3.452

1.563

Deze pagina is gebouwd op 10/31/2022 12:01:07 met de export van 10/31/2022 09:54:20